ČasopisyExcalibur

Legend of Kyrandia – návod

THE LEGEND OF KYRANDIA je adventure od firmy WESTWOOD, vyrobená v roce 1992. Tato hra není příliš obtížná na myšlení, jako by vás hrdina sám vedl. Hru jsem dohrál asi za tři hodinky.

VE TVÉM RODNÉM LESE

Tam najdeš trpaslíka a pořádně ho vylekáš. Ten strachy vyskočí na strom, ale za chvilku zas spadne.

Stojíš uprostřed místnosti. Vlevo je veliký hliněný hrnec. Z něho vyndej a vezmi jablko. Pod stolem, jako by zanikala, je pila. Tu si též vezmi. Dále si přivlastni ze stolu papír a rudou kouli. Zkus odejit z místnosti, ale strom tě zadrží a začne s tebou mluvit. Až domluví odejdi z místnosti. Jsi na jakési terase. Jdi dolů. Stojíš pod stromem. Jdi doleva a ještě doleva. Nyní jdi nahoru a doleva do dveří. Tam přijde dívka a bude od tebe žádat papír – dopis od otce. Můžeš jí ho klidně dát, ona ho jen odčaruje, abys ho mohl přečíst. Až ho dočteš, tak si ho zase schovej. Vrať se ke svému rodnému stromu. Od něho jdi stále doprava až ke studánce. Pokus se nabrat do dlaní vodu, ale on si vezme pouze kapku. Jdi doprava. Tam spadne list a promění se na zelený kámen. Seber ho. Jdi nahoru a doprava. Tam objevíš oltář a okolo růže. Seber růži a vrať se do zámku s dívkou. Dej dívce růži a ona ji přečaruje na stříbrnou. Vezmi si ji. Jdi směrem ke svému rodnému stromu. Po cestě narazíš na uschlý strom. Na stromě je otvor ve tvaru kapky. Dej kapku do otvoru a vychutnej si své dílo. Za chvilku přijde udivený trpaslík a bude po tobě chtít, abys šel za ním. Stále ho následuj, ale až ho jednou neuvidíš na obrazovce, jdi nahoru. Tam najdeš trpaslíka a pořádně ho vylekáš. Ten strachy vyskočí na strom, ale za chvilku zas spadne. Vedle něj spadne fialová kulička, tu musíš sebrat. Jdi k oltáři a na svícen dej chybějící fialovou kuličku. Na svítící oltář dej stříbrnou růži a tím získáš amulet. Vezmi si jednu obyčejnou růži. Nyní jdi jednou doleva a pak stále dolů, až se ocitneš před jeskyní. Vlez do jeskyně. Tam si s tebou bude povídat jistý Herman. Dáš mu pilu a on odejde řezat strom. Půjdeš z jeskyně, směrem za Hermanem. Pak půjdeš nahoru, o obrazovku dál než tam, kde Herman řeže strom. Potom se vrať do jeskyně a most je již hotov. Přejdi most a jsi v dalším kole …Legend of Kyrandia - návod

V LESE ZA JESKYNÍ

Vyšel jsi z jeskyně, dej se doleva. Stojíš před jakousi chatrčí. Ničeho se neboj a vlez do ní. V chatrči najdeš kouzelníka a draka, který se válí na zemi. Popovídej si s Dranem (kouzelníkem) a ten tě poprosí o pírko na psaní, aby ti mohl sepsat svitek s kouzlem. Odejdi z místnosti a dej se dolů. Jsi na rozcestí se sochou. Dej se doprava. Tady vidíš červeného ptáka a pod stromem kaštan. Seber kaštan a jdi na rozcestí, se sochou. Odtud se dej dolů, uvidíš strom, pod kterým sedí děda. Nyní se dej doleva. Tady seber šišku a dej se dál doleva a pak nahoru. Stojíš na malém rozcestí, kde rostou na stromech žaludy. Jeden z nich seber a vrať se k dědovi pod strom. Od něho se dej dolů, doprava a zase dolů. Jsi na pustě a zničeně vypadajícím místě. Na zemi je ovšem díra, do které dáš žalud, kaštan a šišku. Po chvilce z díry vyroste větší slunečnice a bude si s tebou povídat. Když domluví nasype na tebe žlutý pyl a ten ti dodá první část amulatu – žlutou část. Nyní se vyprav k hnízdu červeného ptáka. Stoupni si pod hnízdo a použij žlutou část amuletu. Ptáčka tím zahojíš a on po sobě zanechá pírko. To popadni a já s ním k Dranovi. On ti napíše kouzlo a položí ho na kraj stolu. Seber spis a dopovídej si s Dranem. Dran ti nakonec poví, abys sesbíral kameny a pak za ním zašel. Vyjdi z chatrče. Projdi se po celém lese a sesbírej všechny kameny, které  najdeš. Pozor na kámen v prvním záhybu potůčku, který není vůbec vidět! Tam také utrhni tulipán. Nezapomeň taky na kámen, který visí na stromě. Jakmile ho sebereš, uštkne tě had a trochu zezelenáš. Použij žluté kouzlo a nemoc je pryč. Jdi k mramorovému stolu na kterém vidíš ležet zlatou misku. Do zlaté misky dej Sluneční kámen. Potom si hru ulož a kombinuj kameny, až se ti je podaří vložit tak, jak do misky patří. Jestliže se objeví hvězdičky a kámen se ukáže na straně oltáře, tak je správně umístěn. Když se objeví oheň, kámen tam nepatří, Až vše správně nakombinuješ, z misky se stane flétna, kterou si můžeš vzít. Jdi opět k Dranovi, ten ti poví, že to je kouzelná flétna a že ji máš použít na kouzlo čaroděje Malcolma. Než budeš pokračovat, ujisti se, že s sebou naeeš kameny opál, topaz a garnet, budeš je potřebovat!

Legend of Kyrandia - návod

Vrať se k velkému oltáři (jestliže vejdeš do obrazovky, kde nejsou položené plody, jeskynní příšery tě sežerou!).

Odejdi tedy z chatky a od dědy se dej doprava, doprava, dolů, dolů a doprava. Objevíš se před jeskyní. Pokus se do ní vejít. Čaroděj Malcolm tě vyžene a bude si s tebou chvilku povídat. Pak po tobě hodí nůž. Ty mu to vrátíš (vezmi nůž) a kouzelník zaleze do jeskyně a za sebou vykouzlí ledovou stěnu. Zahraj na flétnu a protože hraješ strašně falešně, stěna se roztříští. Vstup do jeskyně (viz. mapa) a jdi pořád doprava, až se za tebou zavře brána. Jdi ještě jednou doprava a uvidíš keř s plody. Zde odlož všechny své věci. Utrhni tři svítící plody a jdi nahoru, polož jeden plod. Jdi doprava a polož další plod. Jdi dolů a polož poslední plod a jdi dolů. Vezmi si opět tři plody a jdi doprava, polož plod, jdi nahoru, polož plod a seber šedý, těžký kámen (Heavy rock). Jdi doprava a polož poslední plod a jdi nahoru. Seber teď pro změnu jen dva plody a jdi doprava a polož plod, nahoru, kde položíš druhý plod. Jdi doprava a toto místo si zapamatuj jako Velký oltář. Jdi doprava a seber tři plody, dolů, polož plod a seber kámen. Jdi dolů, polož plod a jdi doleva a polož třetí plod. Jdi dolů a tam seber opět jen dva plody a jdi dolů, polož plod, zase dolů a polož druhý plod. Teď následuje cesta doprava a ocitnešse na jeskynním výklenku. Zde seber minci a kámen (Oba dva předměty jsou špatně vidět). Jdi doprava. Pober tří plody, jdi doprava a polož plod, nahoru a polož druhý plod a doleva, kde položíš třetí plod a nahoru. Utrhni z keře opět tři plody, jdi nahoru, polož plod a seber šedý kámen. Jdi doprava, polož plod, zase doprava a polož plod a doprava, kde seber oba zelené diamanty, jdi doleva, dolů a seber dva svítící plody. Jdi nahoru, polož plod, nahoru, polož plod, doprava a opět polož plod. Jdi doprava a ocitneš se u keře s plody. Seber dva plody. Jdi doprava, polož plod, nahoru, polož druhý plod a seber šedý kámen. Nyní se orientuj podle mapy. Cestička na mapě označuje položené svítící plody. Vrať se k velkému oltáři (jestliže vejdeš do obrazovky, kde nejsou položené plody, jeskynní příšery tě sežerou!).

Legend of Kyrandia - návod

Vezmi si zelený diamant a dej ho fialové kouli vlevo. Počkej, až se koule vypovídají a vem si diamant zpět. Pomocí mapy se vrať k bráně, která se před tím za tebou zavřela. Naházej všechny kameny do váhy, která tam visí. Protože jsi velký frajer, tak se se čtvrtým kamenem netrefíš, ale to nevadí. Jakmile hodíš poslední kámen, brána se otevře. Jdi pořád doleva, až se objevíš před jeskyní. Od ní se dej doleva, nahoru, nahoru, doleva. Nyní jsi u studny, do které vhoď mincí. Dostaneš za to měsíční kámen. Vrať se zpět do jeskyně. Tam, kde sis odložil své věci, seber kouzlo, které ti napsal kouzelník Dram(Scroll). Podle mapy se musíš dostat k velkému oltáři. Dej měsíční kámen do otvoru, který je v oltáři. Získáš tak fialovou část amuletu. Jdi doprava a použij fialové kouzlo. Změníš se na fialovou kouli. Leť 4x dolů, 4x doprava, dolů a doprava. Nyní jsi v místností plné lávy. Přečti kouzlo (Scroll) a jdi nahoru, kde seber klíč. Jdi dolů a zde použij opět fialová kouzlo a doprav se na místo, kde sis položil své věci. Vezmi vše kromě flétny a otcova vzkazu. Leť nahoru, nahoru a přelet‘ propast a leť nahoru, doprava a jsi z jeskyně venku!

Legend of Kyrandia - návod

PŘÍPRAVA PŘED VSTUPEM DO ZÁMKU

Jdi třikrát doprava. Spadne na tebe větev a omráčí tě. Probudíš se u mladé kouzelnice v posteli (sám, ona je u kotle). Kouzelnice ti dá prázdnou láhev, kterou si nech v ruce. Vyjdi před chatrč a polož opal, topaz a garnet. Jdi 2x doleva a tam potkáš čaroděje Malcolma. Čaroděj ukradne jednu křišťálovou kouli z fontány a vytratí se. Fontána vyschne. Jdi dolů. dolů, doleva, doleva, doleva, nahoru, nahoru. Jsi na místě, kde hoří větev. Použij kouzlo (Scroll) a uhasíš oheň. Pod ním byla křišťálová koule z fontány. Tu samozřejmě vezmi. Vrať se k fontáně, dej kouli na její původní místo a ve fontáně bude zase voda. Naber plnou láhev vody a vypij ji. Přibude ti nová část amuletu. Znovu naber vodu a směrem doprava se vrať ke kouzelnici. Tu plnou láhev jí dej. Poví ti, že jsi princ této země. Kouzelnice tě poprosí o modré bobulky, pro které jdi doleva, doleva, dolů, dolů, 3x doleva, nahoru, 3x doleva, nahoru. Utrhni z keře modrý plod. Vrať se ke kouzelnici, ona tam však nebude a tak si musíš pomoci sám. Vyjdi před chatrč a seber všechny kameny. Vrať se a modrý kámen (Opal) dej do hrnce. Pak tam dej i modré bobulky. Jednu láhev naplň směsí z kotle. Potom přidej do kotle žlutý tulipán a žlutý kámen (Topaz). Druhou láhev také naplň směsí. Obě láhve nech ležet v místnosti. Odtáhni koberec a pod ním objevíš poklop. Vlez do něj a objevíš se v neznámém lese. Jdi nahoru, nahoru, doprava, doprava, doprava a nahoru. Zde seber červenou orchidej. Vrať se k poklopu a vlez do něj. Jsi zase v domě čarodějnice a vedle poklopu se objevila další láhev. Vhoď do hrnce červený kulatý kámen (Garnet) a za ním červenou orchidej a naplň třetí láhev. Vyjdi a zase vejdi do domu a objevíš čtvrtou láhev. Tu také naplň červenou směsí. Všechny láhve si vezmi a jdi do tajného vchodu. Jdi dolů, dolů, doleva, dolů, dolů, doprava, nahoru. Jsi u zelených krystalů. Do levého velkého krystalu dej žlutou láhev, do pravého červenou. Obě láhve se vyprázdní a vznikne oranžová směs a tu si odeber. Nyní dej do levého krystalu modrou a do pravého červenou láhev. Vznikne druhá, fialová směs.

Legend of Kyrandia - návod

Vrať se k tajnému vchodu, vlez do něj a jdi k fontáně. Od ní se dej dolů a doleva. Uvidíš létající kalich. Použij modré kouzlo. Kalich sice spadne, ale malý skřítek ti ho ukradne. Jdi doprava, tam, kde jsou malá dvířka a vypij fialovou láhev. Stane se z tebe trpaslík a vlezeš dovnitř. Budeš se chvíli bavit s trpaslíkem a potom mu dej jablko. Vyjdi ven a za stromem uvidíš schovaný kalich. Ten seber. Vrať se do domu kouzelnice a jdi tam, kde jsi našel červenou orchidej. Postav se na plošinu mezi dvěma koňmi a vypij oranžovou směs. Proměníš se v bílého létajicího pegasa a odletíš v dál…

V ZÁMKU MALCOLMA

Jdi doprava a polož fialovou růži na hrob. Zjeví se ti tvá matka a dostaneš od ní poslední část amuletu a to červenou. Jdi doprava a dostaň se před bránu. Použij červené kouzlo a budeš nevididelný. Otevři bránu klíčem a vejdi do zámku. Před schody ti kouzlo přestane účinkovat a zjeví se Malcolm, který si s tebou bude chvíli povídat. Jdi doprava, nahoru, nahoru, doprava a ocitneš se v kuchyni. V pravo jsou háky, na kterých visí různé krámy. Mezi nimi je i žezlo, a to si vezmi. Jdi doleva, doleva. Jsi ve velké místnosti. Dole jsou čtvery dveře. Dvoje nalevo, dvoje napravo. Vejdi do vrchních nalevo. Ocitneš se v knihovně s krbem. Vytahuj popořadě tyto knížky: O,P,E,N. Krb se otočí a vypadne z něj koruna, kterou si vezmi. Vrať se ke schodišti a vyjdi nahoru. Jdi doleva, nahoru, doleva. Potkáš zde starého přítele Hermana. Použij žluté kouzlo a Hermana tím uspíš. Od něj jdi doleva. V místnosti jsou zvony a u zvonků visí kladívko, které si též vezmi. V tomto pořadí zahraj kladívkem na zvony: Zelený, Bílý, Žlutý a Modrý. Odsune se obraz a pod ním uvidíš zlatý klíč, který seber.

Legend of Kyrandia - návod

Jdi doprava, dolů, doprava. po schodech dolů, doleva, nahoru, nahoru. Jdi přímo do krbu a ten se s tebou otočí do tajného sklepení, Jdi doleva, doleva, nahoru, nahoru, doleva, doleva, nahoru, doprava. Objevíš se před zelenou bránou. Použij modré kouzlo a brána zmizí. Pokračuj v cestě nahoru, doleva a tam uvidíš vystouplý kámen. Pod ním najdeš druhý zlatý klíč.

Vrať se ke krbu. Nyní jdi doprava do haly a otevři oběma klíči bránu a vejdi dovnitř. Stojíš před třemi podstavci. Doprostřed polož královskou korunu, nalevo žezlo a napravo kalich. Otevřou se ti těžké, železné dveře a než tam stačíš vejít, odněkud se zjeví čaroděj Malcolm a půjde si s tebou povídat. Pořád do tebe bude strkat, až si do něj strčíš taky. Vejdi rychle do dveří a použij červené kouzlo neviditelnosti. Stoupni si přesně před zrcadlo vpravo a čekej až se Macolm probere. Jakmile přijde k životu, v zuřivosti po tobě hodí kouli, která tě měla uvést do kamenného stavu, ale koule se od zrcadla odrazí a Malcolm zkamení sám sebe a ty můžeš vychutnat šťastný konec.

MARTIN ŠÍNSKÝ

Excalibur

Články z herního časopisu Excalibur jsou publikovány s dovolením vydavatele Martina Ludvíka, majitele společnosti © Popular Computer Publishing.

Podobné články

Napsat komentář

Tip na další článek
Close
Back to top button